Logo Christiaan M. Bijl

Eetstoornissen


Uit de vele publicaties heb ik er een aantal gekozen, alle boeken die niet beginnen met de raad dat een anorexiapatiënte moet gaan eten en dat een boulimiapatiënte moet minderen (de meeste eetstoornispatiënten zijn vrouw). Dat werkt averechts en daarom noem ik slechts die boeken die écht kunnen helpen, boeken ook waarin patiënten zelf ruimschoots aan het woord komen.

Martine F. Delfos: De lijn kwijt. Amsterdam: Harcourt Assessment, 2002. ISBN 9789026517204.
In dit boek beschrijft psychologe Martine Delfos de behandeling van eetstoornissen vanuit het perspectief van de aanleg. Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat niet het schoonheidsideaal, maar aanlegfactoren een belangrijke rol spelen bij eetstoornissen.

 Christopher G. Fairburn: Kognitive Verhaltenstherapie und Essstörungen. Deutsche Übersetzung von Julia Czaja. Stuttgart: Schattauer GmbH, 2012. ISBN 9783794528363.
Christopher Fairburn, international anerkannt auf dem Gebiet der Essstörungen, und sein Autorenteam haben mit diesem Buch ein umfassendes Manual geschaffen, das minutiös den Behandlungsablauf von der ersten Begegnung mit der Patientin bis zu den Auffrischsitzungen nach Therapieende schildert. Das Buch erläutert im Detail, wie die Kognitive Verhaltenstherapie auf die individuellen Bedürfnisse der Patientinnen zugeschnitten werden kann und wie man besonderen Patientengruppen oder Settings gerecht wird. Zusätzlich werden häufig auftretende komorbide Störungen und deren Behandlung angesprochen.
Titel van de oorspronkelijke Engelse uitgave: Christopher G. Fairburn: Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders. New York/London: The Guilford Press, 2008. ISBN 9781593857097.

Anita Jansen en Hermien Elgersma: Leven met een eetstoornis. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2007. ISBN 9789031350186.
In deze uitgave laten de beide auteurs zien wat je kunt doen om van je eetprobleem af te komen. Met het inzicht dat ze hebben opgedaan tijdens hun jarenlange ervaring als therapeut en onderzoeker, beschrijven ze de realiteit van eetstoornissen. Ze noemen de risicofactoren voor het ontwikkelen van een eetstoornis en beschrijven mogelijke therapieën.De mist trekt op, de zon komt tevoorschijn ...

Greta Noordenbos: Gids voor herstel van eetstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom, 2007. ISBN 9789058981226.
In dit boek komen veel ex-patiënten aan het woord, die vertellen over hun herstelproces. Hierdoor wordt duidelijk dat niet alleen herstel van eetgedrag en gewicht belangrijk is, maar dat ook het krijgen van meer zelfvertrouwen en eigenwaarde essentieel is.

Greta Noordenbos en Annemarie van Elburg (red.): Handboek eetstoornissen. Derde, geheel herziene druk. Utrecht: De Tijdstroom, 2018. ISBN 9789058982506.
Een handzaam overzichtswerk van de kenmerken, gevolgen, achtergronden en behandelingen van eetstoornissen en van de mogelijkheden voor preventie. (...) Er werd een beroep gedaan op een grote groep deskundigen op het terrein van eetstoornissen. (...) Dit handboek is bruikbaar voor diverse hulpverleners en geïnteresseerden: artsen, psychologen, psychiaters, preventiewerkers en zelfhulpgroepbegeleiders.

Johan Vanderlinden: Anorexia nervosa overwinnen in 13 stappen. Tielt: Lannoo, 2005. ISBN 9789020960211.
In dit veelgelezen boek beschrijft psycholoog-psychotherapeut Vanderlinden op heldere wijze en aan de hand van ontelbare voorbeelden de kenmerken van deze hardnekkige ziekte, de uitlokkende factoren en de lichamelijke en psychische gevolgen ervan. Aan de hand van een 13-delig stappenplan, met talrijke opdrachten voor de lezer, begeleidt de auteur de patiënte in de strijd tegen anorexia.
 
 

 


Johan Vanderlinden: Boulimie en eetbuien overwinnen in 10 stappen. Tielt: Lannoo, 2008. ISBN 9789020976267.
Evenals in de vorige publicatie biedt de auteur ook in dit boek de lezer(es) een stap-voor-stap-hulpprogramma aan, hier met als einddoel het stoppen van de eetbuien en het braken, het verbeteren van de onderliggende psychologische problemen en van de levenskwaliteit.
 

► Foto bovenkant gemaakt door MeHe
► Foto middenin gemaakt door hbieser