Logo Christiaan M. Bijl

Personalia


Ik ben 75 jaar oud, getrouwd met Josien Sneek en nog dagelijks met veel plezier en enthousiasme actief in mijn aan huis gevestigde psychologiepraktijk. Aanvankelijk heb ik wiskunde gestudeerd en van 1971 tot 1977 les gegeven bij het middelbaar onderwijs; van 1977 tot 2002 ben ik werkzaam geweest bij een onder het Ministerie van OCenW ressorterende instelling. Begin jaren negentig van de vorige eeuw ben ik sociale psychologie gaan studeren, een omvangrijk deelgebied binnen de psychologie dat zich bezighoudt met de vraag hoe denken, voelen en gedrag beïnvloed worden door relaties tussen mensen.
Na mijn afstuderen in 1997 heb ik mijn overheidsbaan afgebouwd en een eigen praktijk opgezet, waarin ik eerst parttime en later, vanaf 2002, fulltime als vrijgevestigde psycholoog werkzaam ben.

 


Tijdens de studie sociale psychologie heb ik mij gespecialiseerd in directieve therapie, relatietherapie en cognitieve gedragstherapie.
Vanuit het analytische, wiskundige perspectief was mijn afstudeerrichting psychopathologische diagnostiek (het diagnosticeren van psychische ziekten) een logische keuze.
Na het afstuderen heb ik mij nog gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een trauma (therapievorm EMDR), van mensen met een eetstoornis, alsmede in provocatieve therapie.
Regelmatig volg ik nog nascholing.


► Foto bovenkant gemaakt door Lars Schlageter
► Portretfoto gemaakt door Dirk Jan ten Geuzendam