Logo Christiaan M. Bijl

Relatie en relatietherapie


'Geen enkele relatietherapeut kan garanderen dat relatietherapie tot het gewenste resultaat leidt, dus dat na de therapie twee innig verliefde partners hun gezamenlijke levensweg vervolgen. Soms is het partners al na één sessie, soms na meerdere gesprekken duidelijk, dat het beter is om de relatie te beëindigen', zo schrijf ik bij Relatietherapie. Reden om, naast enkele fantastische boeken van Alfons Vansteenwegen, ook enkele boeken te vermelden die gescheiden partners met raad en daad kunnen bijstaan.
 

  Alfons Vansteenwegen: Liefde is een werkwoord. Spelregels voor het huwelijk. Tielt: Uitgeverij Lannoo, 2009. ISBN standaarduitgave: 9789020984521. 47ste (!) druk. De Geschenkeditie (gebonden) met veel fraaie foto's is nog slechts antiquarisch verkrijgbaar (ISBN 9789020975956).
De onovertroffen bestseller van Vansteenwegen, die ik al heel veel relatiepartners heb aangeraden te lezen én over de inhoud met elkaar te communiceren. Een fraaie ondertitel voor dit boek zou kunnen zijn: 'Als je niet wilt werken, is liefde slechts een woord'.


Alfons Vansteenwegen: Vreemdgaan met je partner. Omgaan met verschil en verbondenheid in je relatie. Tielt: Uitgeverij Lannoo, 2009. ISBN 9789020984514.
'Een eyeopener voor iedereen die wil werken aan zijn of haar relatie', staat op de omslag te lezen. Langdurige partnerrelaties staan tegenwoordig steeds meer onder druk. Na de verliefdheid van de eerste jaren volgt vaak de dagelijkse sleur, met alle gevolgen van dien. En toch slagen sommige koppels erin hun relatie fris te houden. Wat is hun geheim? De auteur zoekt in dit boek een antwoord. Wat is verliefdheid precies? Is verliefdheid echt een oogziekte? Hoe kom je tot duurzame intimiteit? Waarom is een goed-genoeg-relatie de beste? En hoe ga je vreemd met je eigen partner? Vijfendertig jaar lang heeft Vansteenwegen partners met relatieproblemen begeleid en dus een schat aan ervaring opgedaan. De weerslag treft de lezer in dit boek aan.

Alfons Vansteenwegen: Als liefde zoveel jaar kan duren. Genieten van je relatie na 50. Tielt: Lannoo, 2008.
Na je vijftigste weet je in een langdurige relatie wel wat je aan elkaar hebt: je deelt al zolang lief en leed en voor verliefdheid is liefde in de plaats gekomen. Maar ook na je vijftigste blijft liefde een uitdaging.
Een onmisbaar boek voor de 50-plusser die het beste voorheeft met de tweede helft van zijn of haar leven!

  Djoeke Veeninga: Het nahuwelijk. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Augustus, 2008. ISBN 9789045701240.
Na de scheiding: het nahuwelijk. Veeninga hoorde het begrip voor het eerst in 2002 uit de mond van de (in 2007 overleden) schrijver Boeli van Leeuwen. Ze is dan, met haar dochter en haar ex-man, op Curaçao. Haar ex en zij hebben elkaar op Curaçao ontmoet en hij wilde met de beide vrouwen een sentimental journey maken, om zijn dochter te laten zien waar het begonnen is, waar zij dus ook begonnen is.

Haar (en zijn) dochter is op dat moment vijftien, haar ex-man en zij zijn sinds dochters zesde geen paar meer. 'Dus je hebt een goed nahuwelijk', zegt Boelie van Leeuwen als ze hem in een hotel tegenkomen. 'Dat is verstandig. Verstandige ouders zorgen daarvoor.'
Bijna de helft van de huwelijken eindigt in een scheiding. Een groot deel van die gescheiden mensen sleept de resten van eerdere huwelijken en relaties met zich mee. Als er gezamenlijke kinderen zijn, blijft de band bestaan, gewenst of niet. Ook kinderloze ex-paren kunnen verbonden blijven, door familie, zaken, of een sociaal netwerk. De vraag dringt zich op: nu het (officiële en officieuze) huwelijk niet meer voor het leven is, hoe ontwikkelt het nahuwelijk als nieuwe relatievorm zich?

Jean-Pierre van de Ven: Omgaan met relatieproblemen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2005. ISBN 9789031344758.
Vrijwel iedereen voelt zich wel eens alleen in een relatie. Ruzie en wrijving komen in alle partnerrelaties voor. Vaak komen mensen daar samen weer uit, maar niet altijd. Wanneer ergernis en ruziemaken een patroon gaan vormen - iets waarvoor beide partners even verantwoordelijk zijn - spreek je van relatieproblemen. En als je eenmaal in zo'n patroon zit, versterken je partner en jij alleen maar meer de negatieve eigenschappen en gedragingen van elkaar. In dit boek wordt helder beschreven hoe dit patroon van negatieve wederzijdse beïnvloeding kan ontstaan en hoe je het kunt doorbreken. Aan de hand van praktische oefeningen en tips kunnen partners zelf aan de slag gaan om samen het tij te keren. De talrijke voorbeelden van gesprekken en therapiesessies uit de praktijk maken het boek prettig leesbaar. Het is een waardevolle handleiding voor iedereen die zijn relatie wil verbeteren.

Jean-Pierre van de Ven: Omgaan met een scheiding. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2009. ISBN 9789031361861.
Er gaan in Nederland elke dag driehonderd stellen uit elkaar; dit zijn op jaarbasis meer dan 200.000 mensen. Zij raken veelal verwikkeld in het afhandelen van allerhande juridische en praktische zaken. Maar over gevoelens zoals verwarring, angst, woede, wantrouwen, jaloezie, verdriet, opluchting, schuld en schaamte die met een scheiding gepaard gaan en over hoe je daarmee omgaat, is weinig informatie voorhanden. Dit boek voorziet hierin. Het behandelt de gevolgen van een scheiding op emotioneel, mentaal en sociaal gebied.

Jan Verhulst: Houden van is niet genoeg. Test, begrijp en verbeter je relatie.
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2007. ISBN 9789031349357.
Veel mensen lijken ervan uit te gaan dat een gelukkige relatie iets vanzelfsprekends is. Dat is in veel gevallen niet zo: een gezonde relatie moet je goed onderhouden. Dit boek geeft je inzicht in de aard en de achtergrond van je relatie.
 

Met de zelftests uit Houden van is niet genoeg kun je een inschatting maken van je eigen denkstijlen, opvattingen, stokpaardjes en vooroordelen. Het boek laat je bovendien zien hoe je bij relatieconflicten een verantwoord evenwicht tussen gevoel en verstand kunt vinden. 

Inge De Waele: Ouders blijven na een scheiding. Tielt: Lannoo, 2009. ISBN 9789020983555.
Dit boek bevat tips voor een goede verstandhouding met je ex-partner. Ouder van je kind blijf je altijd, ook na een scheiding. Samen zal je nog heel wat belangrijke beslissingen moeten nemen, die de toekomst van je kind beïnvloeden. De meeste boeken over scheiding focussen op de kinderen. In dit boek, eerder verschenen onder de titel Samen uit elkaar, staan de ouders zelf centraal. Psychologe Inge De Waele geeft realistische tips en adviezen die je kunnen helpen om na een scheiding een goede verstandhouding met je ex-partner op te bouwen.
 

► Foto gemaakt door Catkin