Logo Christiaan M. Bijl

DSM-5


'Bijbel van de psychiatrie'
DSM-5 is de afkorting van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, in 2013 in de Verenigde Staten verschenen en uitgegeven door de American Psychiatric Association. De DSM wordt ook wel de 'bijbel van de psychiatrie' genoemd. De vier voorgaande edities werden in 1952, 1968, 1980 en 1994 gepubliceerd.

Wat is het nut van de DSM-5? Alle GZ- en BIG-geregistreerde psychiaters, psychologen en psychotherapeuten die zijn aangesloten bij een zorgverzekeraar, moeten op hun declaraties een code uit de DSM of een DBC-code zetten die overeenkomt met het 'psychologische of psychiatrische ongemak' van hun cliënten. Vanaf 1 januari 2017 moeten ze  gebruikmaken van de DSM-5 (daarvoor van de DSM-IV).  


Schending van de privacy
De verplichting om de DSM- of DBC-code (DBC = Diagnose Behandel Combinatie) op een declaratie te vermelden, is voor heel veel hulpverleners - waaronder ikzelf - reden om geen contract (meer) af te sluiten met een zorgverzekeraar. Zij willen onder geen voorwaarde dat de privacy van hun cliënten geschonden wordt. Wettelijk is namelijk vastgelegd dat zorgverzekeraars recht hebben op inzage in de dossiers van huisartsen, psychologen, psychotherapeuten en psychiaters.
Wie hierover meer wil weten en lezen: klik hier om kennis te nemen van mijn argumenten en die van een aantal van mijn collega's.
Als er geen DSM- of DBC-code op de declaratie staat, vergoedt de zorgverzekeraar de therapie niet. Dit heeft als nadeel dat cliënten hun therapiesessies veelal zelf moeten betalen.

Neem een kijkje op de beide subpagina's voor uitgebreide informatie over alle inmiddels in het Nederlands verschenen en nog te verschijnen DSM-5-publicaties en voor kritiek van psychiaters, psychologen en de vakpers op de DSM-5.