Logo Christiaan M. Bijl

Opdrachtgevers


De afgelopen decennia hebben veel cliënten uit eigener beweging de weg naar mijn praktijk gevonden. Maar ook arbo-, bedrijfs- en huisartsen hebben een groot aantal cliënten naar mij verwezen. Maatschappelijk werkers bij bedrijven en overheidsinstellingen hebben veel personeelsleden aan mijn zorgen toevertrouwd en bij een aantal ministeries en gemeentes heb ik workshops gegeven.
Hieronder een kleine selectie.
 

 
     
 
     
 ► Foto gemaakt door Rudy and Peter Skitterians