Logo Christiaan M. Bijl

Vitaliteit = Duurzame Inzetbaarheid + Duurzame Gedragsverandering


Martin Appelo: Waarom veranderen (meestal) mislukt. Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2014. ISBN 9789089533715.
Hoe vaak begon je nu al aan een dieet? Hoe vaak nam je je voor om meer te bewegen, of om een betere balans te vinden tussen werk, partner en kinderen? Hoe vaak was je al van plan om te stoppen met roken?

Je verlangt naar een fysiek en psychisch gezonde leefstijl, maar het lukt je maar niet om die te bereiken. Je bedenkt steeds dat het anders moet, maar het blijft keer op keer bij voornemens die slechts tijdelijk tot verandering leiden. Herken je dit? Dan is dit het boek dat je nodig hebt.
Appelo legt op basis van wetenschappelijk onderzoek uit waarom veranderen meestal mislukt en wat er voor nodig is om het wél voor elkaar te krijgen. Aan de hand van de 'formule voor gedragsverandering' onderzoek je of het zin heeft om aan de slag te gaan.
 

Veel voorkomende situaties en problemen, zoals vreemdgaan en (stoppen met) roken en drinken, laten zien hoe je deze formule kunt inzetten.
Een ontnuchterend boek voor idealisten; voor realisten is het een praktisch hulpmiddel. Je laat de dingen zoals ze zijn, of je gaat er nog één keer voor. Maar dan echt!

Martin Appelo: 47 redenen om niet in therapie te gaan ... en één om het wel te doen. Nederhorst den Berg: Uitgeverij Lucht, 2015. ISBN 9789491729386.
Zestig procent van de Nederlanders gaat ooit in therapie, maar slechts een op de drie mensen knapt er echt en duurzaam van op. Twee van de drie sukkelen na de therapie gewoon verder.

  Dit boekje is een geweldig hulpmiddel voor mensen die twijfelen om in therapie te gaan. Op basis van wetenschappelijk onderzoek naar gedragsverandering en terugval in oude gewoontes, formuleerde Martin Appelo 47 redenen waarom je er beter niet aan kunt beginnen. Wie alle redenen goed tot zich heeft laten doordringen, zal zich waarschijnlijk de moeite besparen om in therapie te gaan. Ook vatte hij de voorwaarden voor duurzame gedragsverandering samen in een formule. Wie daar positief op scoort, is wél geschikt voor therapie.

Toch is dit boekje niet bedoeld om het beroep van therapeut de das om te doen. In tegendeel. Therapeuten raken heel vaak burn-out van het trekken aan dode paarden en van het discussiëren met betweters. Dus wie eerst dit boekje leest en pas in therapie gaat als alleen die ene reden geldt, helpt niet alleen zichzelf maar draagt er ook aan bij dat therapeuten gezond blijven!

  Arnold Bakker en Wilmar Schaufeli: De psychologie van arbeid en gezondheid. Derde herziene druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2013. ISBN 9789031398539.
In onze moderne tijd is arbeid niet langer een fysieke, maar vooral emotionele en mentale inspanning. Hierdoor is het aantal werkgerelateerde psychische klachten sterk toegenomen en is er steeds meer aandacht voor een positieve gezondheidsbenadering: bedrijven streven naar vitale, bevlogen en duurzaam inzetbare medewerkers.

De psychologie van arbeid en gezondheid voorziet in de groeiende behoefte aan deskundigheid op het gebied van arbeid en gezondheid. In deze geheel herziene derde editie zijn enkele nieuwe hoofdstukken opgenomen over bijvoorbeeld ouder worden, baanonzekerheid en pesten op het werk. Ook op andere specifiek hedendaagse thema's zoals emotionele arbeid, de balans tussen werk en privéleven, burn-out en bevlogenheid, werkverslaving en technologie en gezondheid wordt aandacht besteed, evenals aan verschillende groepen zoals vrouwen, ouderen en allochtonen.
Arnold Bakker (1964) is hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit en president van de European Association of Work and Organizational Psychology, Wilmar Schaufeli (1953) is hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en Scientific Research Director bij 365, het huidige ArboNed. Op de websites van beide auteurs zijn talrijke wetenschappelijke artikelen (die ook in dit boek zijn opgenomen) voor eigen gebruik gratis te downloaden.

Ernst Bohlmeijer, Linda Bolier, Gerben Westerhof en Jan Auke Walburg (red.): Handboek positieve psychologie. Theorie, onderzoek en toepassingen. Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2013. ISBN 9789461059635.
De positieve psychologie is een snelgroeiende stroming in de psychologie, die is gericht op veerkracht, optimaal functioneren en positieve gezondheid. Het is een stroming die nieuwe mogelijkheden biedt voor toepassingen in de geestelijke en algemene gezondheidszorg, het onderwijs en arbeidsorganisaties. De positie psychologie richt zich, zoals de auteurs van dit handboek die voorstaan, op het versterken van de mogelijkheden van de mens om een plezierig, zinvol en (op de ander) betrokken leven te leiden. Erkenning van en omgaan met negatieve emoties en moeilijke leefomstandigheden zijn hiervan wezenlijke onderdelen. Ook gaat het om een goede balans tussen het zelf (individueel functioneren) en de ander (samenleven en betrokken zijn, het zelf overstijgen).
Een aanrader voor toepassing in het onderwijs en een inzichtgevend boek voor HRM-professionals en het management van zowel profit- als non-profit organisaties.

  Annet de Lange en Beatrice van der Heijden (red.): Een leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet, 2013. ISBN 9789462150973.
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?

  In dit handboek willen De Lange en Van der Heijden samen met de andere auteurs zowel werkgevers, managers als personeelsfunctionarissen verder op weg helpen met het doorgronden van het thema duurzame inzetbaarheid en leveren we een overzicht van wat er hierover bekend is in Nederland. Aan een twintigtal onderwerpen wordt in dit lijvige handboek aandacht besteed.
Beatrice I.J.M. van der Heijden (1967) is hoogleraar en hoofd van de vakgroep Strategisch Human Resource Management, Institute for Management Research, Radboud Universiteit Nijmegen en tevens verbonden aan de Open Universiteit en Universiteit Twente en bestuurslid van het NKDI. Annet H. de Lange (1977) is universitair hoofddocent Arbeids- en organisatiepsychologie, Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen, hoofd en initiatiefnemer NSVP kennisnetwerk Duurzame inzetbaarheid ouder wordende werknemers en bestuurslid van het NKDI.

Luc Mutsaers: Werkplezier. Adviezen, tips en ideeën. Zaltbommel: Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen, 2007. ISBN 9789058711199.
Bewustwording, kiezen en handelen zijn de drie principes die de auteur als uitgangspunt neemt. Het eerste principe zegt dat het goed is stil te staan bij je gevoel. Hoe sta je in je werk? Wat trekt je daarin aan en wat juist helemaal niet? Welke dingen wil je anders of niet doen? Deze bewustwording heb je nodig om te focussen en keuzes te maken in je werk. Nadat je je bewust bent geworden van hoe jij zaken wilt aanpakken, zal je iedere dag opnieuw actief de keuze moeten maken om die verandering ook echt door te zetten. Zet je zorgen opzij, focus op de mooie en goede dingen in je werk en blik vooruit. En daarna is het 'actie' geblazen. Geen enkele verandering is ooit zonder beweging ontstaan. Wil jij dat er iets verandert op je werk, dan zal jij daar zelf actie op moeten ondernemen. Met alleen denken en willen verander je je werkbeleving niet. Neem het heft in eigen hand en wacht niet tot een ander met voorstellen komt of initiatief onderneemt. Werkplezier helpt je daarbij!
Meer weten? Bezoek de website van Luc Mutsaers.

Steffan Seykens en Guido van de Wiel: Cirkel van verandering. Blijvend veranderen van gedrag in teams en organisaties. Den Haag: Academic Service, 2015. ISBN 9789462200890.
Ben je moe van alle verandertrajecten uit het verleden? Dan is Cirkel van verandering een echte aanrader. Dit boek biedt een pragmatische aanpak om het eigenaarschap en de zelfsturing binnen teams en organisaties te versterken. De werkvorm Intention Circles vormt de kern van de aanpak.
 

 Deze pragmatische en bewezen effectieve werkvorm helpt je om een gedragsverandering daadwerkelijk waar te maken. Verder krijg je praktische handvatten aangereikt om een professionele performancecultuur te realiseren en hiermee het betuttelen en ontkrachten van professionals te voorkomen.

Jessica van Wingerden en Bernadette van de Laak: Passie, energie, prestatie. De kracht van werken met bevlogenheid. Tweede druk. Amsterdam: Pearson Benelux, 2013. ISBN 9789043025997.
Een baan die aansluit bij je passie, waarin je je eigen talenten kunt inzetten en waar je energie van krijgt, maakt gelukkig. Mensen die op deze manier werken zijn enthousiast over wat ze doen, zijn betrokken bij het werk én bij de organisatie en gaan hier helemaal in op. Bevlogen medewerkers werken met passie en energie en leveren betere prestaties. Meer werkplezier en voldoening voor de medewerker, goede prestaties voor de organisatie en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor de klant leveren een klassieke win-winsituatie op.
Dit boek gaat over presteren vanuit passie en energie. Het geeft inzicht in wat bevlogenheid is en hoe je hiermee aan de slag kunt gaan. De theoretische onderbouwing aan de hand van wetenschappelijke inzichten en managementconcepten en -modellen wordt gekoppeld aan de praktijk. De praktijkcases belichten organisaties die bewust werken aan bevlogenheid.
Dit boek is een must-read voor alle managers en medewerkers die bevlogen willen worden, zijn en blijven.
 

► Foto gemaakt door skeeze