Logo Christiaan M. Bijl

Gevolgde nascholing


Hieronder een greep uit de door mij gevolgde nascholing:

1 november 2022   Complexe omgangsrelaties na echtscheiding. SCEM 1)
10 maart 2020   Licht gewicht, zwaar gemoed. SCEM 2)
5/19 nov. 2018   Psychofarmacologie voor psychologen. RINO 
21 juli 2017   Seks! Wat iedere hulpverlener moet weten over seks! RINO
18 juli 2017   Zin in seks als graadmeter voor persoonlijke balans. RINO
29 juni 2017   Diagnostiek van persoonlijkheid en psychopathologie. BSL
15 dec. 2016   Suïcidaal gedrag bij jongeren. RINO
28 aug. 2015   Werken met DSM-5. Wat is anders? RINO
25/26 aug. 2011   Coaching in organisaties vanuit narratief perspectief. RINO
25 sept. 2009   EMDR. Brede toepassing in de praktijk. BSL
28/29 nov. 2008   EMDR Verdiepingscursus. RINO Utrecht 3)
4 okt. 2008   EMDR Basiscursus. RINO Utrecht 4)
24 mei 2008   Energie Psychologie/EFT. HGvVP Den Haag 5)
6 okt. 2004   Persoonlijkheidsstoornissen. De stand van zaken. Benecke


1) Wat maakt 'goed scheiden' zo ingewikkeld? 'Goede onderlinge relaties zijn essentieel voor veilig opgroeien van kinderen, ook als een gezin uiteenvalt.'
2) Geneeskundige, juridische en ethische dilemma's bij een eetstoornis.
3) Opleidingscursus gegeven samen met het ACT-EMDR Centrum Nederland. Gecertificeerd EMDR-therapeut/-practitioner.
4) Opleidingscursus gegeven samen met het ACT-EMDR Centrum Nederland.
5) Workshop gegeven door leden van het Haags Genootschap van Vrijgevestigde Psychologen HGvVP. EFT = Emotional Freedom Techniques™.

ACTAcceptance and Commitment Therapy. Kern van ACT is de filosofie dat zinvolle actie het leven verrijkt en dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.
BSL = [Uitgeverij] Bohn Stafleu Van Loghum.
EMDREye Movement Desensitisation and Reprocessing (zie elders op deze website).
RINO Regionale Instelling[en] voor Nascholing en Opleiding in de GGz.
Sinds 1986 biedt de RINO een rijk en gevarieerd aanbod van cursussen, workshops en opleidingen met topdocenten uit de praktijk.
De RINO richt zich op hulpverleners die werkzaam zijn in GGz-instellingen en in een eigen praktijk: gezondheidszorgpsychologen, eerstelijnspsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, verpleegkundigen, vaktherapeuten en psychosociale hulpverleners. Ook beroepsbeoefenaren in aangrenzende werkvelden, zoals maatschappelijk werkers, huisartsen, arbo-artsen, arbo-psychologen en coaches kunnen bij de RINO terecht.
SCEM = Seinen Congress Event Management (eigenaren Anita Seinen en Peter Seinen).

► Foto gemaakt door Pexels