Logo Christiaan M. Bijl

EMDR


Peter Baldé: Met andere ogen bekeken. EMDR, een doeltreffende therapie voor emotionele problemen. Rijswijk: Uitgeverij Elmar, 2007. ISBN 9789038911496. Herziene editie.
EMDR is de verzamelnaam voor een set procedures, die herinneringen aan schokkende of krenkende ervaringen verwerken. Therapeuten gebruiken EMDR als deze herinneringen in het heden nog nare effecten geven. EMDR is vooral effectief bij Post Traumatische Stress Stoornissen, maar ook bij uiteenlopende andere psychische klachten, zoals faalangst, spanningen, somberheid en burn-out als deze zijn ontstaan als gevolg van nare ervaringen.

Erik ten Broeke en Ad de Jongh: Handboek EMDR. Een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Amsterdam: Harcourt Publishers, 2009. ISBN 9789026522109.
Dit boek is het Nederlandstalige leerboek voor de clinicus die zich wil bekwamen in de toepassing van EMDR. Het boek beoogt psychologen, psychiaters en andere erkende specialisten in de Geestelijke Gezondheidszorg een helder en uitgebreid kader te verschaffen omtrent de wijze waarop EMDR in de dagelijkse praktijk kan worden uitgevoerd.

Erik ten Broeke, Ad de Jongh en Hans-Jaap Oppenheim (red.): Praktijkboek EMDR. Casusconceptualisatie en specifieke patiëntengroepen. Amsterdam: Harcourt Publishers, 2009. ISBN 9789026522093.
Aan de hand van heldere protocollen, opmerkelijke casuïstiek en verduidelijkende stukjes dialoog, is dit boek een must voor iedere behandelaar in de Geestelijke Gezondheidszorg, die de volledige reikwijdte van EMDR wil leren gebruiken.

Erik ten Broeke en Ad de Jongh: Vraagbaak EMDR. Oplossingen en tips voor EMDR-behandelingen. Amsterdam: Pearson, 2011. ISBN 9789026522437.
Dit boek is bedoeld voor psychologen, psychotherapeuten en psychiaters die in de dagelijkse praktijk EMDR toepassen. Het bevat een groot aantal illustratieve, praktijkgerichte gevalsbeschrijvingen. Naar aanleiding van vragen van therapeuten over vastgelopen behandelingen - of behandelingen waarin de therapeut is gaan twijfelen over de gekozen aanpak - wordt de behandelaar zowel een kader als handvatten geboden voor het oplossen van de meest voorkomende problemen die zich tijdens een EMDR-behandeling kunnen voordoen. Om het zoeken te vergemakkelijken, is de casuïstiek geordend in hoofdstukken die thematisch zijn gerangschikt.

Hellen Hornsveld en Sjef Berendsen (red.): Casusboek EMDR. 25 voorbeelden uit de praktijk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2009. ISBN 9789031373574. Inclusief DVD.
In dit boek beschrijven 25 Nederlandse therapeuten aansprekende voorbeelden uit hun praktijk waarin zij EMDR succesvol gebruiken. Daarmee gunnen zij de lezer een kijkje in de keuken van hun praktijk en nemen zij iets van het mysterie rond deze behandelmethode weg.
 

De ervaringen van de beschreven cliënten tonen niet alleen de effectiviteit van EMDR aan, maar ook de efficiëntie van deze therapievorm. Op de DVD bij dit boek is onder andere te zien hoe een therapiesessie verloopt en geven EMDR-therapeuten informatie over deze therapievorm.
 

► Foto gemaakt door Michael Drummond