Logo Christiaan M. Bijl

Laat je niet verpesten!


Word je wel eens geplaagd? Ja? Vond je het grappig? Nee? Wat zei je toen tegen de persoon die jou plaagde? Niets? Waarom niet? Was je bang? Bang om kinderachtig gevonden te worden? Werd je daarna weer geplaagd?
Veelal is dit het begin van wat later gaat uitmonden in pesten en pestgedrag - het gaat van kwaad tot erger. In het woordenboek staan bij pesten termen als jennen, judassen, sarren, treiteren, ofwel iemand zeer onaangenaam bejegenen. Op een kwetsende manier plagen, iemand het leven zuur maken en zo erg treiteren, dat iemand van school gaat verzuimen, er ziek van wordt, zijn baan opzegt of, nog erger, er (soms tientallen) jaren later nog last van heeft. Sommigen hebben er zoveel last van, dat ze zelfs besluiten een einde aan hun leven te maken ...  Wie wil dat op zijn geweten hebben?

  Laat je niet verpesten is de titel van een op 17 september 2018 verschenen boek. De auteur, Rutger Verhoeff (1979) is huisarts, schrijver en vlogger. Rutger werd op de middelbare school erg gepest. Na twee jaar stopte het, maar daarna begon het pas: het leven ná het pesten. Hij kreeg te maken met lichamelijke klachten, depressie, een eetstoornis, een burn-out, moeite met sociale interacties en constante prestatiedruk. Hij volgde talloze therapiesessies in alle mogelijke vormen, maar niets hielp hem echt verder. Uiteindelijk kwam Rutger er weer bovenop.


Tijdens zijn spreekuur staat hij veel mensen te woord die hetzelfde hebben meegemaakt. Pesten komt blijkbaar nog steeds vaak voor. En de effecten die hij bij zijn patiënten ziet, zijn groot: van verslaving en automutilatie (dat is zelfverwonding) tot zelfmoord. Maar toch is er nog geen behandeling met bewezen resultaat. Tot nu. In Laat je niet verpesten beschrijft Rutger aan de hand van zijn eigen ervaringen en die van bekende en onbekende Nederlanders en Vlamingen (onder wie Bastiaan van Schaik, William Boeva, Gerard Ekdom, Abdelkader Benali, Esther Verhoef, Saskia De Coster en Javier Guzman) welke gevolgen pesten kan hebben - en hoe je er sterker uit kunt komen.

Pest je zelf wel eens iemand? Een klasgenoot? Een collega? Of je eigen kinderen? Houd ermee op! Je beschadigt mensen waar ze hun hele leven last van kunnen houden. En zie je in je directie omgeving dat een klasgenoot, een leerling of een collega gepest wordt?  

Stap dan op de pester af en vertel hem of haar wat de gevolgen voor de gepeste persoon kunnen zijn. Misschien zijn die gevolgen nu nog niet zichtbaar, maar in mijn praktijk word ook ik regelmatig geconfronteerd met cliënten die na tientallen jaren nog last hebben van een gepest (maar zeker ook verpest) verleden. En ben je bang om de confrontatie met de pester aan te gaan? Ga dan naar een collega, je leidinggevende of een vertrouwenspersoon. Alleen door zelf actie te ondernemen, verlicht je het leven van de gepeste persoon. Hij of zij is je er zeker dankbaar voor!

Laat je niet verpesten. Hoe word je sterker na een pestverleden? is verschenen bij uitgever Prometheus, is verkrijgbaar bij iedere boekhandel, het ISBN is 9789044638110, het kost € 17,99 en is voor € 10,99 ook als e-boek direct te downloaden (ISBN 9789044638417).
 

► Foto bovenkant gemaakt door Gerd Altmann
► Foto zijkant gemaakt door Riala
► Foto onderaan gemaakt door Gerd Altmann