Logo Christiaan M. Bijl

EMDR bij een actueel probleem


Bij een EMDR-behandeling hoeft niet per se sprake te zijn van een traumatische ervaring, een angststoornis of een fobie. Het kan ook zijn dat er een actueel probleem is, zoals een overval waar je getuige van was, een ongeluk, ontslag of plotseling opkomende examenvrees.
Tijdens de behandeling omschrijf je dit probleem, wat je graag wilt én het gevoel dat je zult hebben als die wil werkelijkheid wordt. Die werkelijkheid wordt een future template, ook wel een toekomstig plaatje genoemd. Enkele voorbeelden.

1. Je deelt me eerst je probleem mee:
'Ik heb examenvrees', of:
'Ik ben bang mijn toets die voor het examen telt, te verknallen', of:
'Ik ben overvallen en durf 's avonds niet meer over straat', of:
'Ik heb weinig zelfvertrouwen en durf niets te ondernemen', of:
'Ik ben veel te dik, heb overgewicht en denk een hartinfarct te krijgen', of:
'Ik heb anorexia en ben bang dat ik straks naar het ziekenhuis moet', of:
'Ik ben niet assertief genoeg en laat me alles maar zeggen', of:
'Mijn vriend heeft het onlangs uitgemaakt en nu ben ik bang dat ik een oude vrijgezel wordt', enz.
2. Je vertelt me hoeveel spanning je probleem je geeft.
3. Vervolgens omschrijf je kort en krachtig wat je graag wilt. Die wil moet wel direct te maken hebben met je probleem en kan geen wens inhouden die niet realistisch is.
4. Ten slotte omschrijf je het gevoel dat je gaat krijgen als die wil werkelijkheid wordt.
Hierna start de EMDR-behandeling.

Oogbewegingen of geluidstonen?
Er zijn therapeuten die de oogbewegingen vervangen door het toedienen van korte geluidstonen via een hoofdtelefoon, afwisselend in het linker- en rechteroor (ook wel auditieve stimulatie genoemd), of het afwisselend op de linker en rechter handpalm (of de linker en rechter knie) tikken (ook wel tactiele stimulatie genoemd). In de voorbereidingsfase van EMDR-therapie bepaalt de therapeut, uiteraard na overleg met de cliënt, welke links-rechts stimulatie toegepast gaat worden. Deze links-rechts stimulatie noemt men bilaterale stimulatie, omdat ze door verschillende hersenhelften wordt verwerkt.
Hoewel al deze drie genoemde methoden waarschijnlijk even effectief zijn, geef ik de voorkeur aan auditieve stimulatie. Opkomende emoties zijn bij auditieve stimulatie net zo snel zichtbaar als bij oogbewegingen of bij tactiele stimulatie.

Tot slot: 'EMDR is één van de meest in aanmerking komende psychologische interventies bij PTSS. De methode is effectief en wordt door zijn aard door veel patiënten en therapeuten als relatief weinig emotioneel belastend ervaren. EMDR kan worden toegepast als een op zichzelf staande kortdurende interventie bij PTSS', zo luidt de GGZ-richtlijn bij angststoornissen (zie de website van het Trimbos-instituut en zoek op EMDR). Maar ook bij stemmingsstoornissen (zoals depressies), chronische pijn, fantoompijn, eetstoornissen, overgewicht en slaapproblemen wordt EMDR, veelal met succes, toegepast.

Mijn opleiding tot gecertificeerd EMDR-therapeut/EMDR-practitioner heb ik gevolgd bij drs. Peter Baldé; op zijn website is een lijst vermeld met door hem opgeleide en gecertificeerde EMDR-therapeuten.


► Word Cloud gemaakt door Mary Pahlke (typefout in LONLINESS verbeterd door Christiaan M. Bijl)