Logo Christiaan M. Bijl

Kosten van een consult/vergoeding


Mijn tarief is € 97,50 per consult van vijf kwartier, of het nu individuele of relatietherapie betreft. Voor bijvoorbeeld vier consulten van vijf kwartier betaal je bij mij € 390,-, een fractie meer dan het eigen risico van € 385,- in 2018, 2019, 2020, 2021 en ook in 2022. Omdat ik vrijgevestigd ben en geen lid meer van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), ontvangt iedere cliënt van mij een nota die hij of zij zelf aan mij dient te voldoen.
Mijn streven is het aantal sessies zo beperkt mogelijk te houden.

Cliënten dienen er rekening mee te houden, dat niet automatisch het (volledige) bedrag van mijn nota('s) vergoed wordt. Met geen enkele zorgverzekeraar heb ik namelijk een contract afgesloten; ik ben een zogeheten contractvrije psycholoog. Het is feitelijk voor een vrijgevestigde psycholoog of psychotherapeut ondoenlijk om met alle - inmiddels meer dan 40 verschillende - zorgverzekeraars een contract af te sluiten.
Een andere reden is, dat ik niet bereid ben om zorgverzekeraars te informeren over het waarom van het contact van mijn cliënten met mij (bijvoorbeeld door middel van de zogeheten DBC, de Diagnose Behandel(ing) Combinatie). De privacy van mijn cliënten kan dan in het geding komen. Wie hierover meer wil weten en lezen: zie de website van DeVrijePsych en/of lees het artikel Privacy bij de psychiater van psychiater Kaspar Mengelberg in het Maandblad geestelijke volksgezondheid, nummer 4 van 2011. 
Maar lees vooral ook de alinea's onder de streep op deze pagina.

Cliënten die mijn nota('s) niet van hun zorgverzekeraar vergoed krijgen, kunnen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, mijn nota's wel bij 'buitengewone lasten' in mindering op hun aangifte inkomstenbelasting brengen.

Voor externe opdrachtgevers (zoals bedrijven en ministeries) geldt een ander tarief; over de voorwaarden kan vrijblijvend contact met mij opgenomen worden.

Ondanks het feit dat ik geen lid van het NIP ben, werk ik wel volgens de NIP-code. Dat betekent: opperste vertrouwelijkheid en absolute geheimhouding.

Een met mij gemaakte afspraak voor een consult kan zonder opgave van redenen worden afgezegd indien dit minimaal 24 uur van tevoren geschiedt. Gemaakte afspraken voor een maandag dienen uiterlijk de vrijdag daaraan voorafgaand te worden geannuleerd. Een consult dat niet tijdig is afgezegd, wordt in rekening gebracht.
 

► Foto gemaakt door horjaraul


♦ Op de Opiniepagina van de e-mail Nieuwsbrief van de Volkskrant van 28 januari 2014 verscheen een lezenswaardig artikel van Marie-Lotte van de Kamp, psycholoog en psychotherapeut, onder de titel Ik voel mij als therapeut geketend door nieuwe machthebber: verzekeraars. Hierin noemt zij expliciet een aantal redenen waarom veel psychologen en psychotherapeuten geen contract meer met een zorgverzekeraar afsluiten. Maar tussen de regels door is ook te lezen, waarom veel psychologen recentelijk hun lidmaatschap van het NIP hebben opgezegd en/of zich uit het BIG-register hebben laten uitschrijven.
Meer artikelen over dit thema:
♦ in de Volkskrant van 13 februari 2015: Tjak, tjak, volgende patiënt: de ontsporing van de ggz;
♦ in de Volkskrant van 23 februari 2015: De zorgverlener moet de patiënt dienen, niet de verzekeraar;
♦ eveneens in de Volkskrant van 23 februari 2015: Honderden psychiaters boycotten verzekeraars en ook een tegengeluid in de Volkskrant van diezelfde dag: Psychotherapie moet niet voor de happy few worden.

♦ Het interview met huisarts Chantal van het Zandt in het programma De Ochtend op NPO Radio 1 op vrijdag 4 september 2015 met als thema: Zorgverkeraars snuffelen in privé-gegevens (interviewers waren Jurgen van den Berg en Bert Kranenbarg), is helaas niet meer te beluisteren, ook niet via Twitter. Mevrouw Van het Zandt zegt in het interview dat zorgverzekeraars ook de dossiers van psychologen kunnen opvragen; dat geldt dus eveneens voor psychotherapeuten en psychiaters;
♦ kijk en luister naar het programma De Monitor van KRO/NCRV, dat werd uitgezonden op zondag 6 september 2015 op NPO 2. Het thema: Het medisch beroepsgeheim wordt geschonden (de aan de uitzending voorafgaande reclameboodschap zal voor lief genomen moeten worden).